TAC WAS HERE

TAC WAS HERE

AC is temporarily leaving our beloved building on Vonderweg to make way for remodeling and new construction. In doing so, we leave behind a lot of great memories. Our studios, a second home where creativity was paramount and we got to know fellow designers. The inner garden, the green heart of TAC where we gathered and danced until the early hours. The always cozy café, where we toasted with friends every week and enjoyed Minyoung’s Korean cuisine. www.tac.nu/tac-was-here

*NL* AC verlaat tijdelijk ons geliefde gebouw op de Vonderweg om plaats te maken voor verbouwing en nieuwbouw. We laten hierbij een hoop mooie herinneringen achter. Onze ateliers, een tweede thuis waar creativiteit voorop stond en we collega-vormgevers leerden kennen. De binnentuin, het groene hart van TAC waar we samenkwamen en dansten tot de vroege uurtjes. Het altijd gezellige café, waar we wekelijks proostten met vrienden en genoten van Minyoung’s Koreaanse keuken. www.tac.nu/tac-was-here